La MEuA BuRReTa
La meua burreta
està molt malalteta,
el metge recomana
una gorreta negra,
una gorreta negra,
sabatetes de llana.

La meua burret
té mala la goleta,
el metge recomana
una bona bufandeta.

Una bona bufandeta,
una gorreta negra,
sabatetes de llana.


La meua burreta
té molt fluix el cor,
el metge recomana
tassetes de poliol.

Tassetes de poliol,
una bona bufandeta,
una gorrta negra,
sabatetes de llana.


La meua burreta
està molt reflatosa
el metge recomana
banys a la Malva-rosa.

Banys a la MAlva-rosa,
tassetes de poliol,
una bona bufandeta,
una gorreta negra, 
sabatetes de llana.


La meua burreta
li fa mal el culet,
el metge recomana
l'airet de Natzaret.

L'aire de Nazaret,
banys a la Malva-rosa,
tassetes de poliol,
una bona bufandeta,
una gorreta negra, 
sabatetes de llana.

(adaptación en valencià)

en clase hem afegit...

La meua burreta 
està malalteta,
i el metge recomana
una tarongeta.
Una tarongeta,
l'aire de Nazaret,
bayns a la Malva-rosa,
tassertes de poliol,
una bona bufandeta,
una gorreta negra, 
sabatetes de llana.

La meua burrta
li fan mal les potes
i el metge recomana
caminar amb botes.
Caminar amb botes,
una tarongeta, 
l'aire de Nazaret, 
banys a la Malva-rosa,
tassetes de poliol,
una bona bufandeta,
una gorreta negra,
sabatetes de llana.

La meua burreta
li fa mal el braç,
el metge li recomana
gas, gas, gas.
Gas, gas, gas,
caminar amb botes,
una tarongeta,
l'aire de Nazaret,
bayns a la Malva-rosa,
tassetes de poliol,
una bona bufandeta,
una gorreta negra,
sabatetes de llana.

La meua burreta
li fa mal el coll
el metge recomana
que menge molt dolç.
Que menge molt dolç
gas, gas, gas,
caminar amb botes,
una tarongeta,
l'aire de Nazaret,
bayns a la Malva-rosa,
tassetes de poliol,
una bona bufandeta,
una gorreta negra,
sabatetes de llana.

La meua burreta 
li fa mal el front,
el metge recomana
cullerades de xarop.
Cullerades de xarop,
que menge molt dolç
gas, gas, gas,
caminar amb botes,
una tarongeta,
l'aire de Nazaret,
bayns a la Malva-rosa,
tassetes de poliol,
una bona bufandeta,
una gorreta negra,
sabatetes de llana.

La meua burreta
li fa mal la panxeta,
el metge recomana
una bona cançoneta.
Una bona cançoneta,
cullerades de xarop,
que menge molt dolç
gas, gas, gas,
caminar amb botes,
una tarongeta,
l'aire de Nazaret,
bayns a la Malva-rosa,
tassetes de poliol,
una bona bufandeta,
una gorreta negra,
sabatetes de llana.

La meua burreta
està molt refreadeta,
el metge recomana
un dia a la platgeta.
Un dia a la platgeta
una bona cançoneta,
cullerades de xarop,
que menge molt dolç
gas, gas, gas,
caminar amb botes,
una tarongeta,
l'aire de Nazaret,
bayns a la Malva-rosa,
tassetes de poliol,
una bona bufandeta,
una gorreta negra,
sabatetes de llana.

La meua burreta
li fa mal els genolls,
el metge recomana
arroç amb caragols.
Arròs amb caragols
un dia a la platgeta
una bona cançoneta,
cullerades de xarop,
que menge molt dolç
gas, gas, gas,
caminar amb botes,
una tarongeta,
l'aire de Nazaret,
bayns a la Malva-rosa,
tassetes de poliol,
una bona bufandeta,
una gorreta negra,
sabatetes de llana.

La meua burreta 
està molt grosseta,
el metge recomana
una bona receta.
Una bona receta
arròs amb caragols
un dia a la platgeta
una bona cançoneta,
cullerades de xarop,
que menge molt dolç
gas, gas, gas,
caminar amb botes,
una tarongeta,
l'aire de Nazaret,
bayns a la Malva-rosa,
tassetes de poliol,
una bona bufandeta,
una gorreta negra,
sabatetes de llana.

La meua burreta
té mal el peuet,
el metge li recomana
que es gite al llitet.
Que es gite al llitet,
una bona receta
arròs amb caragols
un dia a la platgeta
una bona cançoneta,
cullerades de xarop,
que menge molt dolç
gas, gas, gas,
caminar amb botes,
una tarongeta,
l'aire de Nazaret,
bayns a la Malva-rosa,
tassetes de poliol,
una bona bufandeta,
una gorreta negra,
sabatetes de llana.

La meua burreta
li fa mal el cap,
el metge recoman
acariciarli amb la mà.
Acariciarli amb la mà,
que es gite al llitet,
una bona receta
arròs amb caragols
un dia a la platgeta
una bona cançoneta,
cullerades de xarop,
que menge molt dolç
gas, gas, gas,
caminar amb botes,
una tarongeta,
l'aire de Nazaret,
bayns a la Malva-rosa,
tassetes de poliol,
una bona bufandeta,
una gorreta negra,
sabatetes de llana.

La meua burreta
li fa mal la pota,
el metge recomana
cantar una jota.
Cantar una jota,
acariciarli amb la mà,
que es gite al llitet,
una bona receta
arròs amb caragols
un dia a la platgeta
una bona cançoneta,
cullerades de xarop,
que menge molt dolç
gas, gas, gas,
caminar amb botes,
una tarongeta,
l'aire de Nazaret,
bayns a la Malva-rosa,
tassetes de poliol,
una bona bufandeta,
una gorreta negra,
sabatetes de llana.

Comentarios

Blogger ha dicho que…
If you want your ex-girlfriend or ex-boyfriend to come crawling back to you on their knees (no matter why you broke up) you have to watch this video
right away...

(VIDEO) Want your ex CRAWLING back to you...?